Styrelsen

Ordförande:  Lena Persson, Fränsta.

Vice ordförande: Rebecca Molin, Fränsta

Sekreterare:  Ida Kentner, Fränsta

Kassör:

Ledamöter: 

Valberedning: Jörgen Hafstad, Fränsta