Styrelsen

Ordförande: Lena Persson, Fränsta

Vice ordförande: Rebecca Molin, Fränsta

Sekreterare, hemsida: Ida Kentner, Fränsta

Valberedning: Ann Nilsson, Fränsta