Styrelsen

Ordförande:   Evabritt Fröberg, Fränsta.           ordförande@attention-ange.se
Vice:Helene Rahm, Ånge.

Info@attention-ange.se

 

Sekreterare:   Lena Persson, Fränsta.               kansli@attention-ange.se
Vice:Renée Degerbo, Ånge.

info@attention-ange.se

 

Kassör:Per-Erik Rapp, Ånge.

info@attention-ange.se

 

Ledamöter Britt Lindström, Torpshammar.

info@attention-ange.se
Ann Nilsson, Fränsta.

info@attention-ange.se

Ingela Gunnarsson, Ljungaverk.

info@attention-ange.se

 

Suppleanter: Lillbritt Ljunggren, Ljungaverk.       info@attention-ange.se

Tomas Eriksson

 

Valberedning: Jörgen Hafstad, Fränsta